ADR

ADR

Prijevoz opasnih tvari u cestovnom prometu

ADR

Što je ADR?

ADR je Europski sporazum o međunarodnom prijevozu opasnih tvari u cestovnom prometu
Temeljem Zakona o prijevozu opasnih tvari i Europskog sporazuma o međunarodnom prijevozu opasnih tvari u cestovnom prometu (ADR), vozači koji prevoze opasne tvari koje su kao takve definirane ADR-om, kao i osoblje u njihovoj pratnji i osobe koje sudjeluju pri utovaru, istovaru, skladištenju i srodnim poslovima u procesu prometa opasnim tvarima, dužni su biti osposobljeni za takve poslove.

Osposobite vozače vozila za prijevoz opasnih tvari u cestovnom prometu već danas!

Pogledajte sve vrste tečajeva!

Vrste tečajeva za prijevoz ili rukovanje opasnim tvarima

 • Osposobljavanje vozača za prijevoz opasnih tvari
 • Rukovatelj opasnim tvarima
 • Osposobljavanje sigurnosnih savjetnika
 • Osposobljavanje vozača za prijevoz opasnih tvari

  Vrste tečajeva za stručno osposobljavanje za vozače vozila koje prevoze opasne tvari :

  • • Osnovni tečaj
  • • Specijalistički tečaj za prijevoz opasnih tvari u cisternama
  • • Specijalistički tečaj za prijevoz eksplozivnih tvari i predmeta - Klasa 1
  • • Specijalistički tečaj za prijevoz radioaktivnog materijala – Klasa 7

  ADR certifikat vrijedi pet godina, a tijekom posljednje - pete godine važenja ADR certifikata vozači su dužni pristupiti tečaju obnove znanja koji se vrši po skraćenom programu.  Vozači kojima je isteklo ADR certifikat, odnosno prošlo je više od pet godina od zadnje provjere znanja, tečaju i ispitu moraju ponovno pristupiti kao da to čine prvi put - tj. prisustvuju tečaju koji se održava u punom opsegu.

  POTREBNA DOKUMENTACIJA I UVJETI ZA UPIS:

  • • Navršena 21 godina starosti
  • • Najmanje jedna godina radnog iskustva na poslovima vozača teretnog vozila čija najveća dopuštena masa prelazi 3.500 kg
  • • Osobna iskaznica
  • • Vozačka dozvola
  • • Ukoliko se radi o obnovi - stara ADR iskaznica
  • • Rodni list

 • Rukovatelj opasnim tvarima

  Osposobljavanje drugih osoba, osim vozača, koje su uključene u cestovni prijevoz opasnih tvari odnosno koje sudjeluju u cestovnom prijevozu opasnih tvari

  Osobe koje sudjeluju pri pakiranju, utovaru, istovaru, punjenju i pražnjenju koje je vezano s prijevozom opasnih tvari i koje obavljaju druge poslove u svezi prijevoza opasnih tvari prilikom kojih su u doticaju s opasnim tvarima, moraju imati završen program stručne poduke i položiti ispit stručne poduke za sudjelovanje u prijevozu opasnih tvari.

  POTREBNA DOKUMENTACIJA I UVJETI ZA UPIS:

  • • Navršenih 18 godina starosti
  • • Osobna iskaznica
  • • Vozačka dozvola
  • • Rodni list

 • Osposobljavanje sigurnosnih savjetnika

  Sukladno Zakonu o prijevozu opasnih tvari (NN 79/07), članak 28- stavak 1. pravne i fizičke osobe sa sjedištem/prebivalištem u Republici Hrvatskoj čija djelatnost obuhvaća ili je povezana prijevozom opasnih tvari cestom dužne su imenovati najmanje jednog sigurnosnog savjetnika za prijevoz opasnih tvari.

  Nakon završenog programa osposobljavanja kandidati pristupaju obveznom testiranju, te po uspješnom polaganju ispita dobivaju kvalifikaciju SIGURNOSNI SAVJETNIK/SAVJETNICA ZA PRIJEVOZ OPASNIH TVARI

  Poslovi sigurnosnog savjetnika su: praćenje propisa u području prijevoza opasnih tvari, nadzor nad rukovanjem opasnim tvarima u tvrtki prijevoznika, savjetovanje uprave i zaposlenika, nadgledanje, praćenje i evidentiranje stručne izobrazbe zaposlenih, provođenje odgovarajućih mjera zbog sprečavanja težih kršenja propisa i nesreća i donošenje odgovarajućih mjera u slučaju nesreće.

  POTREBNA DOKUMENTACIJA I UVJETI ZA UPIS:
  • • Navršena 21 godina starosti
  • • Osobna iskaznica
  • • Rodni list

  Uvjerenje o stručnoj osposobljenosti sigurnosnog savjetnika važeće je 5 godina, kada se mora obnoviti i to u godini koja prethodi isteku certifikata.

Jeste li usklađeni sa Zakonom o prijevozu opasnih tvari?

Osposobite vozače da znaju poduzeti odgovarajuće mjere potrebne za njihovu sigurnost te sigurnost javnosti i okoliša!

Kontaktiraj nas
OPASNE TVARI

Što su opasne tvari?

Opasne tvari su sve one tvari koje:

Mogu

ugroziti zdravlje ljudi, izazvati zagađivanje okoliša ili nanijeti materijalnu štetu

Imaju

opasna svojstva za ljudsko zdravlje i okoliš

Koje

su kao takve definirane zakonima, drugim propisima te međunarodnim ugovorima, koje na temelju njihove prirode, svojstava ili stanja, a u vezi s prijevozom, mogu biti opasne za javnu sigurnost ili red ili koje imaju dokazane toksične, nagrizajuće, nadražujuće, zapaljive, eksplozivne ili radioaktivne učinke.

Opasnim tvarima

se smatraju i sirovine od kojih se proizvode opasne robe i otpadi, ako imaju svojstva opasnih tvari

KORISNE INFORMACIJE

Ovdje možete preuzeti i pisane upute u slučaju nesreće koje čine obaveznu dokumentaciju u vozilu koje se bavi prijevozom opasnih tvari.


Kontakt

Obratite nam se s povjerenjem!

UČILIŠTE VOZAČ, Ustanova za obrazovanje odraslih

Ured

Ventilatorska 8A,
10 250 Lučko,
Hrvatska